Code of Conduct principper danner grundlaget for vores etiske kultur og beskriver kernen af vores forretningsadfærd.