Kod Prinsip dari asas budaya etika kita dan menentukan inti dari kelakuan perniagaan kita.